Fyra anledningar att rösta på Anton, nr. 96

  1. Ett utmärkt sätt att rädda det svenskspråkiga mandatet. Utan det har Åland och Svenskfinland ingen chans att få sin röst hörd i Europaparlamentet. Utan det tappar alla vi svenskspråkiga, våra föreningar och våra företag kanalen rakt in till EU.
  2. Anton är den av kandidaterna som har mest praktisk erfarenhet från att jobba med EU-frågor. Över tio år har han arbetat med att påverka eller förbereda EU-lagstiftning – och han har arbetat på alla av de tre största EU-institutionerna: rådet, kommissionen och parlamentet. Detta innebär att Antons sakkunskap färdigt är stor och han skulle kunna ge sig i kast med äkta förändring direkt – undertiden många andra behöver några år för att sätta sig in i systemet.
  3. För ett EU som är stort i stora frågor och som låter oss sköta lokala frågor själva. Vi ser allt för ofta ett EU som detaljreglerar i onödan och hittar stora lösningar på små problem – vi behöver ett EU med en trygg säkerhetspolitik, inte ett EU som till exempel detaljreglerar jakten i Sund. Beslut ska fattas så nära medborgaren som möjligt och subsidiaritetsprincipen ska gälla, på riktigt.
  4. För ett hållbart EU där vi får bra mat på tallrikarna och vi söker breda kompromisser framåt utan att vika oss för extrema krafter. Hållbara och fungerande jordbruk är inte bara livsviktigt för omställningen utan en förutsättning för försörjningsberedskap och trygghet i hela EU.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *