Anton Nilsson – nr 96 – Europaparlamentet 2024

Om Anton

Jag heter Anton Nilsson och jag har under den senaste mandatperioden varit Nils Torvalds ersättare till Europaparlamentet. Nu är jag redo att fortsätta arbetet i samma anda!

För att kunna nå resultat i Europaparlamentet krävs mer än nationell igenkänning; det kräver djupgående kunskap om EU:s invecklade system och en klar förståelse för den politiska dynamiken i Bryssel. Även om jag kanske inte är ett välkänt ansikte för alla, bär jag med mig en omfattande erfarenhet och kunskap om EU – jag kan EU som min egen bakficka. Min bakgrund sträcker sig från att vara specialmedarbetare i Europaparlamentet till att hantera havsfrågor för EU-kommissionen, och nu som ministerråd vid Finlands ständiga representation vid EU. Denna mångsidiga erfarenhet från olika EU-institutioner har gett mig en unik insikt och jag har aktivt bidragit till att forma lagstiftning bakom kulisserna. Jag är väl förberedd på att uppnå resultat och är helt inriktad på att leverera för Finland i EU.

Uppvuxen i Mariehamn på Åland har jag behållit mina djupa rötter på hemmaplan trots många år i Bryssel. Med en ekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och en master i European Public Affairs från universitetet i Maastricht, är min utbildningsbakgrund både bred och djupt förankrad i EU:s politik och ekonomi. Min fritid spenderar jag allra helst i Hulta på norra Åland, där jag just nu är mitt uppe i ett byggprojekt.

Jag är övertygad om att EU är bra och viktigt för oss. Samtidigt är jag övertygad om att vi behöver sträva efter ett balanserat EU, som agerar storslaget i stora frågor och tar ett steg tillbaka i de mindre.

När EU-val 2024 närmar sig, är mitt åtagande att representera Finland och arbeta för ett Europaparlament som återspeglar våra värden och prioriteringar.

Läs mer om Antons karriär och hur resan gick från Åland till Bryssel på Ålandstidningens hemsida!

Anton Nilsson på landsbygden i Finland, håller i ett får.

Läs mer om Antons CV här!

Om Anton på SFP:s valwebb.